Wat is corporate finance?

Corporate finance is de term die staat voor het financieren van een onderneming op lange termijn. In Nederland spreken we ook wel over “ondernemingsfinanciering” wanneer we het over corporate finance hebben. De personen die binnen een bedrijf gaan over het beheren van het geld zullen binnen een onderneming moeten opereren vanuit het oogpunt van de vermogensmarkt en hierop moeten inspelen.

Verschillende strategiën binnen corporate finance

Er worden binnen corporate finance enkele verschillende theoriën onderkend. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gouden balansregel
  • Agressieve financiering
  • Conservatieve financiering

Bij de gouden balansregels is het de bedoeling dat het vermogen qua looptijd zoveel mogelijk afgestemd dient te worden op de omlooptijd van de activa. De aggresieve financiering leunt op het financieren van de onderneming uit voornamelijk kort genomen. Hierdoor is de onderneming echter wel erg gevoelig voor rente.

Met de conservatieve financiering wordt de onderneming voornamelijk met lang vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor zullen de mogelijk behaalde rendementen op het vermogen weliswaar beduidend lager zijn dan de bovenstaande strategieen maar wordt er ook beduidend minder risico gelopen dan bovenstaande strategieen.

Wat is het solvabiliteitsrisico

Het solvabiliteitsrisico is een risico wat over het algemeen te maken heeft met corporate finance. Het is het risico dat het eigen vermogen of garantievermogen onvoldoende is om op langer termijn aan de verplichtingen te voldoen. Bovendien omvat het solvabiliteitsrisico ook het voldoen aan de verplichtingen bij een faillissement.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 83

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op